Through the Looking Glass
2022, music video
Director, producer Anastasia Svetlaya
Idea and choreography Sofiya Mesropyanz
Partnering choreography Anastasia Styrova
Cinematographer, colorist Eli Jackiewicz
Editor Maxim Tolokonnikov
Dancers Kseniya Kosatkina, Anastasia Styrova, Irina Mazurikova, Yuliya Avdonkina, Kseniya Kostova, Darya Sigaeva, Anna Aslanova, Darya Vakhrusheva, Valeriya Bugrova